image
» Dự án » Điện mặt trời dành cho bơm nước trong nông nghiệp ở Bình Dương

Điện mặt trời dành cho bơm nước trong nông nghiệp ở Bình Dương

hệ thống điện mặt trời dành cho bơm nước trong nông nghiệp ở Bình Dương. Đây là hệ thống GP SOLAR thưc hiện làm cho 1 farm nông nghiệp, ở đây không có điện lưới, sử dụng hoàn toàn bằng điện mặt trời. Tấm pin sharp poly và biến tần 5kwp cho hệ này! Hoạt động cực kỳ hiệu quả.

xem video thực tế về hệ thống bơm hoạt động: bơm nước bằng điện mặt trời

Bình luận

0944 54 0202